Na zajęcia prosimy umawiać się wyłącznie telefonicznie.

Dziękujemy!

 

Stajnia w Ustroniu

"Łaciate Ranczo"

ul. Myśliwska 76

43-450 Ustroń

(dojazd ulicą Jelenica)

 

Kontakt:

664-757-616


  REGULAMIN
zachowania i postępowania na terenie stajni „Łaciate Ranczo” w Ustroniu oraz wszelkich innych zajęć z udziałem koni będących pod naszą opieką:

1.ZAJĘCIA PROWADZI:
instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i hipoterapia, mgr inż. zootechniki Magdalena Białas-Tomczyk
2. TERMIN zajęć:
 ustalany jest indywidualnie z uczestnikami (osobiście lub telefonicznie). Zmiana terminu lub odwołanie jazdy (obojętnie - przez ucznia czy instruktora) możliwa jest do 2 godz. przed rozpoczęciem zaplanowanej lekcji. W przypadku nie stawienia się na jazdę bez uprzedzenia uczeń jest zobowiązany za lekcję zapłacić. Wyjątkowe przypadki losowe rozstrzygane będą indywidualnie.
3. Organizator ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ZAJĘĆ:
- konie, odpowiednio przygotowane i dobrane do umiejętności poszczególnych osób
- podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kantar, uwiąz, szczotki, lonżę, bat; dla jeźdźca - kask ochronny na głowę)
- sprzęt treningowy (opony, drągi, przeszkody)
- opiekę instruktorską
4. STRÓJ:
Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zapewniający bezpieczeństwo: kask ochronny na głowę, buty na niezbyt grubej, płaskiej podeszwie, spodnie dresowe / bawełniane legginsy/jeansy do kostek lub bryczesy. Nie dopuszcza się jazdy w rozpiętej całkowicie kurtce / kamizelce/krótkich spodenkach. Niedozwolone jest posiadanie na sobie jakiejkolwiek biżuterii /także piercing/ ani zegarka ze względów bezpieczeństwa. Zbliżając się do konia /idąc po niego!!/ lub wchodząc na padok, na którym odbywa się lekcja powinno się to robić  w kasku; siodłając konia, należy mieć na sobie cały sprzęt (kask!!) z wyjątkiem rękawiczek i kurtki, które jednak trzeba umieścić w zasięgu ręki, tak by nie płoszyły konia, ale sięgnięcie po nie, nie wymagało odejścia od zwierzęcia i pozostawienia osiodłanego konia bez opieki.
5. DOKUMENTY:
* osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodziców na naukę jazdy konnej z podaniem adresu ośrodka i nazwiska instruktora, ewentualnie zgoda rodziców na samodzielne dojazdy do i ze stajni, oświadczenie rodziców o zapoznaniu się, wraz z dzieckiem, z regulaminem. Instruktor ma prawo zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, by dziecko uczęszczało na zajęcia z rekreacyjnej jazdy konnej i ma prawo, w wypadku wszelkich wątpliwości, odmówić prowadzenia jazdy, jeśli stan zdrowia dziecka budzi jego niepokój.
* osoby pełnoletnie - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, ewentualnie zaświadczenie lekarskie na prośbę instruktora.
6. WIEK JEŹDŹCA:
W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 8 roku życia. Dla młodszych przewidziane są spacerki oraz zajęcia jazdy konnej z elementami hipoterapii przygotowujące do dalszej nauki,  przy których konieczna jest aktywna asysta rodzica lub opiekuna (mającego upoważnienie rodzica) – należy pamiętać o stosownym, wygodnym stroju.
8. TEORIA:
Instruktor ma prawo wymagać od jeźdźca wiedzy teoretycznej  dostosowanej do wieku i poziomu jeźdźca.
 

9. ZDJĘCIA I FILMY:
Robienie zdjęć i nagrywanie materiałów video wymaga zgody ustnej instruktora. Instruktor ma prawo do autoryzacji wszelkich zdjęć stworzonych na terenie stajni jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub opublikowane.
Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie pisemnej.
10. GOŚCIE, DZIECI, PSY:
Od osób towarzyszących jeźdźcowi wymaga się zachowania spokoju, ciszy, zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z instruktorem. Dzieci do lat 8 muszą być pod ciągłą opieką rodziców. Za szkody spowodowane przez nie pilnowane dzieci rodzice przejmują odpowiedzialność finansową, na co zgadzają się w momencie wejścia na teren posesji.
11. UŻYWKI:
 Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje całodobowy bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków mających wpływ na odbieranie rzeczywistości. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia jazdy osobie, którą podejrzewa o bycie pod wpływem środków odurzających.
12. REGUŁY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:
* każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania się do jazdy -należy stawić się na tyle wcześniej przed umówioną jazdą, by bez stresu przygotować konia (jeżeli zachodzi taka potrzeba),dopasować kask  itp.. W przypadku spóźnienia na wyznaczoną godzinę czas ten zostanie wliczony do czasu jazdy.
* o wyborze konia decyduje wyłącznie instruktor.
* jeżeli instruktor stwierdza, że koń został źle przygotowany, uczeń ma obowiązek dokonać poprawek.
* uczestnik jazdy lub jego prawny opiekun jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe z winy ucznia, rażących zaniedbań, nagannego zachowania i wszelkich form łamania regulaminu.
* w czasie lekcji nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów towarzyskich. Jeśli masz wątpliwości - zapytaj instruktora.
* po zakończeniu lekcji jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł - przekazać go następnej osobie lub rozsiodłać i odprowadzić na wyznaczone miejsce - zależnie od polecenia instruktora.
* należy znać i zachowywać dołączone do regulaminu zasady bezpieczeństwa jeźdźca i użytkowania konia.
*sprzęt jeździecki używamy tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
*siodła, ogłowia, owijki, ochraniacze, szczotki pozostaw w ich należnym miejscu, w stanie w jakim je zastałeś 
13.Prywatne siodła, ogłowia i akcesoria nie są do użytku ogólnego chyba, że zezwoli na to właściciel.
14.Wychodząc z siodlarni zawsze zgaś światło i zamknij za sobą drzwi.
15. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!!! Wyciąg z regulaminu dostępny jest do wiadomości publicznej w stajni. Za wypełnienie regulaminu przez osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie, będący z nimi w danym dniu na lekcji jazdy konnej.
                                         PAMIĘTAJ - REGULAMIN TO NIE  PUSTY TEKST!
!!! To sporo ważnych zasad, które pozwolą Ci cieszyć się obcowaniem z końmi, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa swojego konia i otoczenia.
!!! Koń to około 500kg żywej masy - to nie zabawka.
!!! Koń to zwierzę z natury uciekające - nie żyje po to, by kopnąć lub ugryźć człowieka