Na zajęcia prosimy umawiać się wyłącznie telefonicznie.

Dziękujemy!

 

Stajnia w Ustroniu

"Łaciate Ranczo"

ul. Myśliwska 76

43-450 Ustroń

(dojazd ulicą Jelenica)

 

Kontakt:

664-757-616


      ZASADY BEZPIECZEŃSTWA JEŹDŹCA
1. nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.
2. prowadzać konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę. Wolna część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką jeźdźca, nie może wlec się po ziemi ani być wokół ręki okręcona. Wodze koń ma mieć zawieszone na szyi.
3. prowadząc kilka koni osoby muszą zwrócić uwagę na odstępy - minimum długość 1,5 konia.
4. dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora. Jeśli ma to miejsce na ujeżdżalni w obecności innych jeźdźców - na środkowej części ujeżdżalni.
5. ZASADY JAZDY NA UJEŻDŻALNI: podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, mijać się tylko po lewej ręce, ustąpić miejsca na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym ruchem lub wykonującej bardziej skomplikowane ćwiczenie (chyba, że instruktor zaleci inaczej). Pierwszeństwo ma także osoba wykonująca zestaw ćwiczeń nad osobą wykonującą ćwiczenie pojedyncze oraz osoba najeżdżająca na przeszkodę - nad wszystkimi pozostałymi.
6. siedząc na koniu nigdy nie wypuszczać wodzy z rąk (chyba, że instruktor zaleci inaczej). W razie konieczności zatrzymania konia i poprawienia czegokolwiek - najpierw poinformować instruktora, następnie wykonać to wewnątrz placu - nigdy na obwodzie ani na linii przeszkody!
7. podczas jazdy w terenie nie wyprzedzać czołowego, przekazywać głośno jego polecenie osobom znajdującym się z tyłu zastępu, nie pozwalać koniom na skubanie trawy oraz liści, nie robić zbyt dużych odstępów od poprzedniego konia, nie wyjeżdżać z zastępu
8. zarówno przed osiodłaniem konia, jak i po zejściu z niego sprawdzić starannie stan rzędu jeździeckiego, w szczególności rzemieni policzkowych, wędzidła, przystał i popręgu. Zawsze po jeździe myjemy wędzidło i odkładamy sprzęt na miejsce.
9. niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym złym samopoczuciu jeźdźca lub konia.
10. za porządek na placu treningowym odpowiada instruktor lub osoba przez niego wyznaczona.
11. w obecności koni należy zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć i nie wykonywać gwałtownych ruchów mogących je spłoszyć